موقعیت

 متروهوم در یک موقعیت  بسیار با ارزش قرار دارد  که مورد توجه همه قرار گرفته  و مهمترین جاده ها و حمل و نقل عمومی شهر را ارائه می دهد.

سهولت حمل و نقل

موقعیت مکانی پروژه متروهوم در خط E5 – D100 – TEM  بزرگراهها کلیه امکانات حمل و نقل عمومی مانند متروبوس٬ اوتوبوس٬ مینی بوس در کنارش قرار دارد.

مراکز خرید و فروش

شما در مراکز خرید و فروش بزرگ مانند مار مارا پارک٬ توریوم٬ پرلویستا و بازار های ساخت و ساز مانند کوچتاش٬ بهاوس و بسیاری از مارک های معتبر احاطه شده اید.

آموزش – بهداشت

 مؤسسات و سازمانهای خصوصی دولتی در هر دو زمینه در خدمت شما هستند.

یشام وادی

کنسرت٬ هنرنمای ها٬ زمین بازی اطفال٬ کافه تریا٬ کارگاه های هنری٬ مسیر های آهسته دویدن٬ مسیر دوچرخه سواری٬ زمین مینی گلف وغیره ساحه فعالیت ها مجموعه در حدود ۱ میلیون متر مربع در پهلوی تان ساخته شده است.

با ما تماس بگیرید تا ارزشمندترین پروژه بیلیکدوزو را کشف کنید!

Whatsappchat