طرح ساختار

یک زندگی اجتماعی سرگرم کننده در انتظار شما است

جاده که به شکل مدرن طراحی شده مغازه ها و مارکیت ها که ضروریات و احتیاجات روزانه تان را بر آورده می سازد و وقت خودرا با نوش جان کردن غذاهای لذیز در رستورانت ها و کافی شاپ های لوکس با فامیل و دوستان تان سپری بکنید.

ریتم شهر

کودکان که با طبیعت درهم تنیده اند

در متروهوم شاهد رشد سالم و شادی کودک خود خواهید بود ما انواع و اقسام مکان های راحت برای بازی و امکانات اجتماعی را برای فرزندان تان فراهم نموده ایم تا بتوانند با روش راحت ٬ مطمین و صلح آمیز اوقات خوشی را باهمسالان ٬ دوستان و حیوان خانگی خود سپری بکنند.

باغچه های طبیعی

کودک شما می تواند با مشاهده رشد بذر خود در باغ ارگانیک در زمین بازی شاهد معجزه طبیعت باشد که به اعتقاد ما می تواند هم از رشد جسمی و هم ذهنی خردسالان پشتیبانی کند.

کتابخانه ما

در مکان مشترک که اختصاص داده شده شما میتوانید کتاب های که خواندید با دیگران شریک بسازید و با فامیل و دوستان مطالعه کتاب هم کرده میتوانید.

خانه نیست بلکه طرز زندگی مدرن و آسوده

خانه نیست بلکه طرز زندگی مدرن و آسوده

در متروهوم به مانند روز های تعطیل زندگی کرده میتوانید…

در پایان یک روز کاری مشغول میتوانید استرس خودرا با استفاده کردن حوض های آب بازی باز و بسته حمام ٬ بخار ٬ سونا از بین ببرید وشاد باشید

بخاطر معلومات بیشتر در مورد متروهوم با ما به تماس شوید

Whatsappchat